Imię: Mieczysław Nazwisko: Szmerling

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Szmerling
  • w sierpniu 42 nieudanego zamachu na niego dokonał Gutman

  • policja żydowska
  • 233