Imię: Aleksander Nazwisko: Szlajnberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Szlajnberg
  • osadzony w areszcie na Gęsiej, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej. Stan na 15-12-41: pozostaje do dyspozycji kom. IV dyrekcji policji kryminalnej.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32]