Imię: Moszek Joel Nazwisko: Szlajfa

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek Joel
  • Szlajfa
  • Zam. Chłodna 42, inżynier. Sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 649,, AAN-27,, s.15]