Imię: Perec Nazwisko: Szklarski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Perec
  • Szklarski
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Wołyńska 9, zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]