Imię: Józef Andrzej Nazwisko: Szeryński vel Szenkman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Józef Andrzej
 • Szeryński vel Szenkman
 • Przed wojną inspektor PP. Komendant SP.
  Przy przesłaniu partii zatrzymanych na ulicy Żydów do miejsca badań lekarskich wymyślał policji żyd., że za wolno to załatwiają. Dosłownie: "Prędzej, pognać to bydło".
  Odmówił Niemcom, gdy rozkazali, by to SP dokonała egzekucji 17-11-41 w areszcie na Gęsiej (rozstrzeliwał ostatecznie pluton pol. polskiej).

 • policja żydowska
 • kwiec, maj, lip 41

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 644-647,, 651,, AAN-27,, s.18,, AAN-28,, s.67]