Imię: Zygmunt Nazwisko: Szeps

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Zygmunt
 • Szeps
 • 1906
 • Zam. Nowolipie 12 m 44. Założył Dom Wytwórczo - Handlowy razem z D. Szternfeldem. Pracownik 13-tki.
  Ojciec miał sklep bławatny na Nalewkach 2.

 • kolaboracja
 • lip. 41, stycz 42

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 641,, 642,, 643]