Imię: Adam Nazwisko: Szenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adam
  • Szenberg
  • Grupowy z kancelarii SP.

  • policja żydowska
  • lip 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 639,, AAN-27,, s.4]