Imię: Szmul Nazwisko: Szczepański

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmul
  • Szczepański
  • lat 48, prawdopodobnie złapany po str. aryjskiej, osadzony na Gęsiej, sądzony 16-12-41, skazany na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]