Imię: Jerzy Nazwisko: Szczeciński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jerzy
  • Szczeciński
  • Zam. Krochmalna 22, deklarant celny, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 638,, AAN-27,, s.15]