Imię: Henryk Nazwisko: Szaro

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Henryk
 • Szaro
 • Szapiro
 • 1942-09-06
 • Warszawa
 • Reżyser. Wyciągnięty z mieszkania przy Pańskiej z teściem i zastrzelony na ulicy.Niedawno obaj przybyli z Wilna.

 • twórcy
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 50]