Imię: Majer Nazwisko: Szapiro

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Szapiro
  • Zam. Muranowska 37, majster pończoszniczy, sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 637,, AAN-27,, s.15]