Imię: J. Nazwisko: Szalman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • J.
  • Szalman
  • Doktor. Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. Dokonał lustracji w Internacie Centosu Dzielna 67 - 15 marca 42r, w Internacie Centosu Mylna 18 -- 16 marca 42r., w internacie Dobra Wola Dzielna 61 ---- 17 kwietnia 42r.

  • urzędnicy, inteligencja
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 93, 95, 96