Imię: Samuel Nazwisko: Szajer (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Samuel
 • (1) Szajer , (2) Szajer
 • (2) 1943-04-17
 • (2) Warszawa
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Pracownik 13-tki i jeden z jej założycieli, szantażuje kupców żyd. w getcie. Pochodzi z Łodzi. Adwokat. Radca prawny 13-tki. Zam. Ogrodowa 3. kwiec41

  (2)

  Prawnik z Łodzi. Współpracownik Urzędu do Walki z Lichwą i Spekulacją. Zastrzelony w swym domu przez działaczy podziemia.

  • (1) kolaboracja
  • (2) urzędnicy
 • (1)

  Istnieją fiszki osobowe raz tylko na nazwisko Szajer, raz - Samuel Szajer (chodzi prawdopodobnie o tą samą osobę).

  (2)

  Na s.99 Mary daje wyraz swojemu przypuszczeniu, że Szajer robi też nielegalne interesy z Niemcami.

 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

 • (1) [s., 64,, 634,, 635,, 636,, AAN-27,s.3], (2) [s., 47,, 99,, 106,, 254]