Imię: Dacha Nazwisko: Syrkis

  • TAK
  • Kobieta
  • Dacha
  • Syrkis
  • Kierowniczka Wydziału Składek i Danin Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]