Imię: Aron Nazwisko: Suchistow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Suchistow
  • Zam. Pawia 27, ekspedient, starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • Przy nazwisku drugi człon (???) - Kipuis (co to znaczy???)

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 630]