Imię: Nieznane Nazwisko: Studzieński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Studzieński
  • Przyprowadzony wraz z synem do więzienia na Gęsią w przeddzień Wigilii 1941. "najczystszy okaz denuncjacji na tle jakowyś porachunków osobistych".

  • więzienie, Polacy
  • prawdopodobnie Polacy

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 36]