Imię: Stanisław Nazwisko: Strójwąs

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Strójwąs
  • Przesyłał rodzinie Birenbaumów żywność do getta. Był inżynierem.Łożył na utrzymanie Marka Birenbauma,gdy ten ukrywał się po aryjskiej stronie.

  • Polacy
  • , s. 12, 169