Imię: Nieznane Nazwisko: Stołowy

  • TAK
  • Stołowy
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • dwie osoby o tym nazwisku (małżeństwo???), zam. Gęsia 39 zastrzelono tego dnia

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.40]