Imię: Nieznane Nazwisko: Steinkahn, Steinkalk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Steinkahn, Steinkalk
  • lipiec 42
  • Warszawa
  • członek zarządu patronatu nad dziećmi w internacie Mylna 18, zabity w lipcu 42 na ulicy Karmelickiej przez SS-manów

  • lekarze
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w

  • ,222