Imię: Ryszard Salomon Nazwisko: Spindel

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Ryszard Salomon
 • Spindel
 • Ryszard Skoczeń
 • 1943
 • Al. Szucha lub Pawiak
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Lwów ul. nieznana
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • w mieszkaniu
 • donos/denuncjacja
 • Syn Leona Spindel i Lothe z domu Hendel. Ukończył studia w Wiedniu, gdzie mieszkali jego rodzice. Po powrocie do Polski ożenił się z Stefanią Bogusławską. Przez to jego rodzina zerwała z nim stosunki. Matka przyjmowała go raz do roku. Miał jedną córkę Ewę. Pracował w francuskim przedsiębiorstwie naftowym w Lwowie. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa wyjechał do Warszawy, do brata żony, Czesława Bogusławskiego. Potem wynajął pokój. Rodzina Klarmerów załatwiła mu pracę buchaltera. Odwiedzał żonę i córkę w Gołąbkach, gdzie mieszkały. Do mieszkania, gdzie mieszkał przychodziła żona znanego człowieka, która się w nim zakochała. Kiedy odrzucił jej miłość, zadenuncjowała go na gestapo. Pewnego dnia, na skutek donosu, do domu w Gołąbkach przyszło Kripos i zastało wszystkich w domu, w tym Ryszarda Spindla (wtedy Ryszard Skoczeń) w piżamie. Zdemolowali dom, pobili Stefanię Spindel (wtedy pod panieńskim nazwiskiem Bogusławska). Zabrali go na Szucha, był wrzesień 1043 r. Pomimo starań żony, nie udało się go wydostać. Już nigdy nie wrócił. Miał przy sobie cyjanek.

 • powstanie w getcie, w getcie
 • działania Niemców, działania Polaków, pomoc
 • gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi