Imię: Róża Nazwisko: Silberberg

 • TAK
 • Kobieta
 • Róża
 • Silberberg
 • 1904
 • Założyła Dom Wytwórczo-Handlowy razem z Dawidem Szternfeldem.
  Zam. Ogrodowa 8a m 1. -stycz.41

 • kolaboracja
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 612v]