Imię: Frajda Nazwisko: Serke

 • TAK
 • Kobieta
 • Frajda
 • Serke
 • 1905
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Dobrzynia, zmarla z głodu na punkcie Gęsia 7

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]