Imię: Nieznane Nazwisko: Sendyk

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sendyk
  • Grupowy SP w Rejonie Gmina .-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 609,, AAN-27,, s.11]