Imię: Zygmunt Mieczysław Nazwisko: Sekuła

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Zygmunt Mieczysław
 • Sekuła
 • Tak
 • Ludwiki 6 m 90
 • Polak
 • W latach 1941-43 fałszował dokumenty dla Żydów. Były to metryki, kenkarty i odcinek wymeldowania z Warszawy. Metryki chrztu były z miast kresowych: Lidy, Słonima, Święcin. Odcinki wymeldowania z ulic na Woli. Sekuła sam produkował dokumenty. Hurtowym ich odbiorcą był Janosik Majzan (70-80 kompletów). Drugim odbiorcą był Szel (Kozłowski), w ciągu dwóch lat odebrał 50-60 kompletów.

 • w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Polaków
 • inna pomoc