Imię: Józef Nazwisko: Sęk - Małewski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Józef
 • Sęk - Małewski
 • Sęk-Małecki
 • Z Warszawy
 • nn
 • Polak
 • wyższe
 • Pułkownik AL. Przyjaciel Feliska Cywińskiego, który załatwiał fałszywe kenkarty dla Urszuli Rubinstein i Heleny Kenner.

 • administracyjne, działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa
 • W relacji Cywińskiego w książce "Ten jest ojczyzny mojej" nazwisko brzmi: Sęk-Małecki.

 • Relacja Feliksa Cywińskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 309-312