Imię: Nieznane Nazwisko: Sedowski

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sedowski
  • uchodźca z Koła, w getcie Dzika 3

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. I

  • 220