Imię: Karl Georg Nazwisko: Schultz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Karl Georg
  • Schultz
  • Właściciel szopu, tzw. "mały Schultz". Przed wojną biedak i domokrążca, sprzedawał skarpetki i pończochy po zamożnych łódzkich domach. Zrobił wielką fortunę, ale nie ma złudzeń, co do przyszłości. Pyta dawnych znajomych: "Czy pan będzie mnie wieszał? Ja wiem przecie, że będę powieszony, dlatego teraz używam, zjadam dziennie pół kilo szynki, dwa kg jabłek" itd. - luty 1943r. Najdłużej, w porównaniu z innymi niemieckimi przedsiębiorcami, pracował właśnie jego szop, gdyż S. sprytnie zawczasu zabiegał o ochronę i pomoc. S. postarał się o wyodrębnienie fabryki z dzielnicy żyd., zrobiono wejście od str. aryjskiej. -- maj 43r.

  • Niemcy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 88,, 89,, 95,, 126]