Imię: Aron Nazwisko: Samsonowicz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aron
  • Samsonowicz
  • Zam. Mylna 11a, technik włókienniczy, starszy kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 603]