Imię: Herbert Nazwisko: Sachsenhaus (syn)

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Herbert
 • Sachsenhaus (syn)
 • Zam. Leszno 35, agent Gestapo, wielokrotnie widziany jak z umundurowanymi Gestapowcami rabował mieszkania żydowskie. Parę dni temu przyszła do niego Żydówka, aby wykupić zegarek, który S. zabrał jej podczas rekwizycji.-grudz.40
  Aresztowany przez Niemców (już niepotrzebny), na przełomie 41 i 42r. przez 5 mc na Daniłowiczowskiej, na pocz. lutego przeniesiony na Gęsią.

 • kolaboracja
 • Pierwsza inf. prawdopodobnie z grudnia 40r. Historia aresztowania i więzienia - nie ma pewności czy chodzi o ojca czy o syna.

 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 605,, AAN-27,, s., 43]