Imię: Nieznane Nazwisko: Sachsenhaus (ojciec)

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sachsenhaus (ojciec)
  • Żyd emigrant z Niemiec, urzędnik Gminy, kolaborant.-listop.40

  • kolaboracja, Judenrat
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 600]