Imię: Jerzy Nazwisko: Rudnicki

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Jerzy
 • Rudnicki
 • 1909-06-08
 • Warszawa
 • Autor relacji 301-5556, technik budowlany
  W getcie mieszkał przy ulicy Nowolipki, pracował na placówkach po stronie aryjskiej, od września 42 roku w Ursusie, zajmował się aprowizacją placówki, mógł kilka razy dziennie opuszczać placówkę i wjeżdżać do getta, przenosił do getta materiały wybuchowe i części broni palnej, członek Poalej Syjon Lewicy w ŻOB, w powstaniu w getcie, w nocy z 7 na 8 maja 43 uciekł z getta, po wojnie w Warszawie

 • działacze
 • Rudnicki, Jerzy; relacja 301-5556