Imię: Bajla Nazwisko: Rozeszpil

  • TAK
  • Kobieta
  • Bajla
  • Rozeszpil
  • Osadzona w więzieniu na Gęsiej (złapana po str. aryjskiej??), przewieziona do szpitala (grudzień 41).

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]