Imię: Bolesław Nazwisko: Rozensztat

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bolesław
  • Rozensztat
  • Zaufany człowiek Czerniakowa. Adwokat, pracuje w Wydz. Pracy Gminy. Przed wojną duża kancelaria. Zasymilowany. Doskonale urzęduje, ale nielubiany przez swoją szorstkość.

  • Judenrat
  • 40r.???

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 49]