Imię: Majer Nazwisko: Rozenkind

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Rozenkind
  • 1918
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzony pod koniec stycznia 42r., wyrok śmierci.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 40]