Imię: Zofia Nazwisko: Rozenblum

 • TAK
 • Kobieta
 • Zofia
 • Rozenblum
 • Szymańska
 • 1888
 • 1978
 • Pediatra, neuropsychiatra. Twórca i kierownik pierwszej Poradni Pedologicznej /1923-1939/ w W-wie, ul. Leszno 11, potem Elektoralna 6. Organizator z ram. "Centosu" zakładu dla dzieci specjalnej troski w Otwocku i jego naczelny lekarz /1928-1939/. Autorka licznych artykułów i prac naukowych. W getcie działacz społeczny i naczelny lekarz "Centosu". W latach 1918-1920 współpracowała z J.K. badając rozwój psychopedagogiczny wszystkich wychowanków. W 1920 pielęgnowała i leczyła chorych na tyfus Korczaka i jego matkę /matka zmarła/. Po opuszczeniu getta w 1942 r. znalazła ratunek w klasztorach Niepokalanek i Sióstr Urszulanek w Ożarowie. Po wojnie - pracownik Departamentu Opieki nad Dzieckiem w Min. Oświaty /1945-1949/, kierownik Poradni dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Higieny Psychicznej /1949-1971/ w W-wie.

 • lekarze
 • Znała Korczaka z lat młodzieńczych, po rozmowie z nim zdecydowała się podjąć studia medyczne, a nie literackie. Na list Korczaka, że w

 • 117-118 p