Imię: Moszek Nazwisko: Rozenberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek
  • Rozenberg
  • lat 15, złapany po str. aryjskiej, sądzony 3-12-41.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29]