Imię: Nuchum (vel Norbert) Nazwisko: Rozenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nuchum (vel Norbert)
  • Rozenbaum
  • zamieszkały w Falenicy. Donosy na mieszkania żydowskie, sam jest obecny przy rekwizycjach w mieszkaniach, które zadenuncjował.

  • kolaboracja
  • inf. prawdop. z października 40r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 499,, 573]