Imię: Nieznane Nazwisko: Rozenbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rozenbaum
  • Zam. Elektoralna 32, komisaryczny zarządca domami żyd. w getcie.-listop.41

  • urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 572,, AAN-27,, s.22]