Imię: Abram Szaja Nazwisko: Rozen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram Szaja
  • Rozen
  • Zam. Pawia 1, przedstawiciel firmy "Thonet Mundus". Kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 570]