Imię: Rywka Nazwisko: Rothart

  • TAK
  • Kobieta
  • Rywka
  • Rothart
  • grudz. 41 (?)
  • Warszawa
  • Zmarła w areszcie na pocz. grudnia 41r. (złapana prawdopod. po str. aryjskiej).

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 30]