Imię: Olga Nazwisko: Rotenberg

 • NIE
 • Kobieta
 • Olga
 • Rotenberg
 • nieznane
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Radom ul. nieznana
 • Żyd
 • inna, w mieszkaniu
 • pieniądze
 • Żona Mosze Lejba Rotenberga, właściciela fabryki wyrobów sanitarnych w Radomiu. W czasie okupacji, Mosze i Olga znaleźli się w getcie warszawskim. Kontakt z nimi utrzymywał Żugajewicz, przedwojenny znajomy męża, który poprosił swojego znajomego, Janusza Czupryniaka o ukrycie Rotenbergów. Czupryniakowie, Irena (matka), Władysław (ojciec) i Janusz (syn), mieszkali w swoim domku w Ursusie, przygotowali kryjówkę i Janusz Czupryniak przewiózł Rotenbergów. Przeżyła wojnę. Po wojnie wróciła z mężem do Radomia. W latach pięćdziesiątych wyjechali z Polski. Osiedlili się w Australii.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, poza Warszawą