Imię: Mosze Lejb (Marian) Nazwisko: Rotenberg

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Mosze Lejb (Marian)
 • Rotenberg
 • Brak informacji
 • Spoza Warszawy
 • Radom ul. nieznana
 • Żyd
 • inna, w mieszkaniu
 • Żonaty z Olgą. Miał brata Manesa. Przed wojną był współwłaścicielem (razem z bratem) fabryki wyrobów sanitarnych w Radomiu, na Mlecznej 8. Jego brat mieszkał w Warszawie i kierował biurem fabryki przy Kredytowej. Fabryka współpracowała z biurem handlowo-technicznym F. Żugajewicza. W czasie okupacji, Mosze i Olga znaleźli się w getcie warszawskim. Kontakt z nimi utrzymywał Żugajewicz, który poprosił swojego znajomego, Janusza Czupryniaka o ukrycie Rotenbergów. Kiedy wyszli z getta, mieszkali krótko u Żugajewicza, później w lokalu przy Chmielnej. W tym czasie Czupryniakowie, Irena (matka), Władysław (ojciec) i Janusz (syn) przygotowali kryjówkę obok swojego domu w Ursusie. Kiedy kryjówka była gotowa, Janusz Czupryniak przewiózł Rotenbergów wozem meblowym do Ursusa. Przeżyli wojnę. Po wojnie wrócił z żona do Radomia, wznowił produkcję w fabryce. Na początku lat pięćdziesiątych wyjechali z Polski. Osiedlili się w Australii.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc lokalowa