Imię: Bernard Nazwisko: Rones

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Bernard
  • Rones
  • Grupowy w Wydz. Personalnym SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 566,, AAN-27,, s.18]