Imię: Nieznane Nazwisko: Rhode

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rhode
  • Komisarz Rejonu Śmiała SP.-czerw.41

  • policja żydowska
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 564,, AAN-27,, s.8]