Imię: Mieczysław Nazwisko: Rezyke

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Rezyke
  • Zam. Żelazna 66, księgowy, Sekcyjny II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 560,, AAN-27,, s.15]