Imię: Lejb Nazwisko: Reznik

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lejb
  • Reznik
  • Zam. Nowolipki 16, biuralista, kontroler 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 559]