Imię: Abraham Jakub Nazwisko: Reszal (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Abraham Jakub , (2) Adam
 • (1) Reszal , (2) Reszal
 • (1, 2) Brak informacji
 • (1)

  Zam. Leszno 31, adwokat, kierownik Wydz. Dochodzeń 13-tki (Urzędu śledczego 13-tki) oraz naczelny prokurator przy Sądzie Karnym w dzielnicy żydowskiej.-lip.41

  (2)

  Jeden z założycieli 13-tki, szantażował żyd. kupców.
  Przewodniczący "sądu" 13-tki.

  • (1, 2) kolaboracja
 • (2)

  kwiec 41

 • (1, 2)

  Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • (1) [s., 556,, 557], (2) [s., 64,, AAN-27,, s.3]