Imię: Sura Nazwisko: Rembalińska

  • TAK
  • Kobieta
  • Sura
  • Rembalińska
  • ok. 1929
  • mieszka na punkcie Elektoralna 14, skierowana do szpitala na pocz. marca 42r., gruźlica płuc.

  • uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]