Imię: Rudolf Nazwisko: Reinitz

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rudolf
  • Reinitz
  • Maturzysta, grupowy SP.-kwiec.41

  • policja żydowska, młodzież
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 555]