Imię: Nieznane Nazwisko: Reicher

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Reicher
  • inż., pracownik JDC

  • urzędnicy
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 99